Sinh học lớp 8 - Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

Sinh học lớp 8 - Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng

I. Cung phản xạ sinh dưỡng.

II- Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng.

* Kết luận: Hệ thần kinh sinh dưỡng:

- Phần trung ương nằm trong não và tuỷ sống

- Phần ngoài biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh.

* Phần trung ương:

- Phân hệ giao cảm: các nhân xám ở sừng bên tuỷ sống.

- Phân hệ đối giao cảm: các nhân xám ở trụ não và đoạn cùng tuỷ sống.

* Phần ngoại biên:

- Phân hệ giao cảm: hạch thần kinh nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách, nơ ron trước hạch có sợi trục ngắn, nơ ron sau hạch có sợi trục dài.

- Phân hệ đối giao cảm: hạch nằm gần cơ quan phụ trách ron trước hạch có sợi trục dài, noron sau hạch sợi trục ngắn.

III-  Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng.

- Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà được hoạt động của các cơ  quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim, tuyến).