Sinh học lớp 8 - Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Sinh học lớp 8 - Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

I -  Đông máu

- Đông máu là một cơ chế bảo vệ cơ thể để chống mất máu.

- Đông máu liên quan đến tiểu cầu là chủ yếu :

+ Tiểu cầu bám vào vết rách và bám vào nhau tạo nút tiểu cầu bịt kín vết thương.

+ Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu để tạo khối máu đông.

+ Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ búi tơ máu tạo thành lưới giữ tế bào máu làm thành khối máu đông bịt kín vết rách ở mạch máu.

II .  Các nguyên tắc truyền máu

1,  Các nhóm máu ở người :

- Hồng cầu có 2 loại kháng nguyên A và B.

- Huyết tương có 2 loại kháng thể : α và β

- Nếu A gặp α ; B gặp β sẽ gây kết dính hồng cầu.

- Có 4 nhóm máu ở người : A, B, O, AB.

Sơ đồ truyền máu :

 

2. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu

- Khi truyền máu cần làm xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến và tránh nhận máu nhiễm tác nhân gây bệnh.