Sinh học lớp 8 - Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Sinh học lớp 8 - Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

I. Vị trí và các thành phần của não bộ.

Não bộ gồm :   

- Trụ não: tiếp liền tuỷ sống. Gồm: Hành não, cầu não, não giữa (cuống não ở mặt trước, củ não sinh tư ở ở mặt sau)

- Não trung gian: nằm giữa trụ não và đại não. Gồm: vùng dưới đồi, vùng đồi thị .

- Đại não: ở trên cùng.

- Tiểu não nằm phía sau trụ não.

II. Cấu tạo và chức năng của trụ não.

- Trụ não tiếp liền với tuỷ sống.

 - Cấu tạo :

+ Chất trắng ở  ngoài, bao quanh chất xám.

+ Chất xám ở trong tập trung thành nhân xám.

 - Chức năng :

+ Chất xám: điều khiển, điều hoà hoạt động của các nội quan.

+ Chất trắng: dẫn truyền                                    
.Đường lên: cảm giác.

.Đường xuống: vận động.

- Có 12 đôi dây thần kinh não.

III. Não trung gian:

- Cấu tạo và chức năng của não trung gian.

- Chất trắng ở ngoài: chuyển tiếp các đường dẫn truyền  cảm giác từ dưới             đi lên não.

- Chất xám ở trong: là các nhân xám điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.

IV. Tiểu não.

- Vị trí: Sau trụ não, dưới bán cầu não.

- Cấu tạo: 

+ Chất xám: ở ngoài làm thành vỏ tiểu não.

+ Chất trắng: ở trong là các đường dẫn truyền.

- Chức năng: Điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.