Sinh học lớp 8 - Bài 17: Tim và mạch máu

Sinh học lớp 8 - Bài 17: Tim và mạch máu

I-  Cấu tạo tim

1. Cấu tạo ngoài

- Vị trí, hình dạng : tim nằm trong lồng ngực giữa hai là phổi, hơi lệch sang trái, hình chóp,...

- Màng tim : bao bọc bên ngoài tim (mô liên kết), mặt trong tiết dịch giúp tim co bóp dễ dàng.

- Động mạch vành và tĩnh mạch vành làm nhiệm vụ dẫn máu nuôi tim

2. Cấu tạo trong :

- Tim có 4 ngăn, cấu tạo bởi cơ tim

- Thành cơ tâm thất dày hơn cơ tâm nhĩ.

- Cơ tâm thất trái dày hơn cơ tâm thất phải.

- Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ thất. Giữa tâm thất và động mạch có van thất động (van tổ chim) giúp máu lưu thông theo một chiều

II- Cấu tạo mạch máu

- Có 3 loại mạch máu là : động mạch, tĩnh mạch và mao mạch

- Sự khác biệt giữa các loại mạch : 

III - Chu kì co dãn của tim

- Chu kì co dãn tim gồm 3 pha, kéo dài 0,8 s

        + Pha co tâm nhĩ : 0,1s.

        + Pha co tâm thất : 0,3s.

        + Pha dãn chung : 0,4s.

- 1 phút diễn ra 75 chu kì co dãn tim (nhịp tim).