Sinh học lớp 8 - Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Sinh học lớp 8 - Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Nội dung

1. Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống

+ Dùng ống đong hồ tinh bột (2 ml) rót vào các ống A, B, C, D. Đặt các ống này vào giá.

+ Dùng các ống đong lấy vật liệu khác.

Ống A: 2 ml nước lã

Ống B: 2 ml nước bọt

Ống C: 2 ml nước bọt đã đun sôi

Ống D: 2 ml nước bọt + vài giọt HCl (2%)

2. Bước 2: Tiến hành thí nghiệm

- Đo độ pH của các ống nghiệm và ghi vào vở.

- Đặt các ống nghiệm vào bình thuỷ tinh có nước ấm 37oC trong 15 phút.

3. Bước 3: Kiểm tra kết quả thí nghiệm

- Chuẩn bị sẵn ống A1; A2; B1; B2...

- Đặt các ống A1; B1; C1; D1 vào giá 1 (lô 1). Nhỏ vào mỗi ống 5-6 giọt iốt lắc đều các ống.

- Đặt các ống A2; B2; C2; D2 vào giá 2 (lô 2). Nhỏ vào mỗi ống 5-6 giọt Strôme, đun sôi các ống này trên ngọn lửa đèn cồn.