Sinh học lớp 8 - Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Sinh học lớp 8 - Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

I. Bài tiết.

- Các cơ quan bài tiết chủ yếu: thận, phổi, da.

- Sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ thể.

* Vai trò:

 - Bài tiết giúp  cơ thể thải các chất độc hại ra môi trường.

- Nhờ hoạt động bài tiết mà tính chất môi trường  trong luôn ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.

Hệ bài tiết nước tiểu gồm: Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

- Thận gồm 2 quả mỗi quả gồm hàng  triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

- Mỗi đơn vị chức năng gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

- Cấu tạo của thận:

+ Phần vỏ

+ Phần tuỷ:  với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận.