Sinh học lớp 8 - Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

Sinh học lớp 8 - Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân

I -  Hấp thụ chất dinh dưỡng

- Sự hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở ruột non.

- Cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ.

+ Ruột dài 2,8 – 3 m; S  bề mặt bên trong từ 400-500 m2.

+ Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ

+ Mạng mao mạch máu và bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột

=> Tăng diện tích bề mặt và khả năng hấp thụ của ruột non. 

II- Tìm hiểu con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan

- Có hai con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng:

+ Qua máu:  Đường, 30% axit béo và glixêrin, axit amin, các vitamin tan trong nước, các muối khoáng, nước.

+ Qua bạch huyết: 70% lipit (các giọt mỡ đã được nhũ tương hoá), các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K).

- Vai trò của gan đối với các chất đã hấp thụ.

+ Điều hoà nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định.

+ Khử các chất độc bị lọt vào cùng chất dinh dưỡng.

+ Tiết dịch mật.

III.  Thải phân

- Vai trò của ruột già:

+ Hấp thụ nước cần thiết cho cơ thể.

+ Thải phân.

- Phân được thải ra ngoài nhờ sự co bóp của các cơ ở hậu môn, với các cơ thành bụng