Sinh học lớp 8 - Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Sinh học lớp 8 - Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

I-  Tiêu hoá ở khoang miệng

- Cấu tạo của khoang miệng miệng:

+ Răng: răng hàm, răng cửa, răng nanh.

+ Lưỡi

+ Các cơ: môi, má

+ Tuyến nước bọt.

II.Nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản

- Nhờ hoạt động của lưỡi thức ăn được đẩy xuống thực quản.

- Thức ăn từ thực quản  xuống dạ dày là nhờ hoạt động của các cơ thực quản (cơ trơn).

- Thời gian thức ăn qua thực quản ngắn (2-4s) nên coi như thức ăn không bị biến đổi.