Sinh học lớp 8 - Bài 35: Ôn tập học kì I

Sinh học lớp 8 - Bài 35: Ôn tập học kì I

I.  Hệ thống hoá kiến thức


Khái quát về cơ thể người

Sự vận động của cơ thể

Tuần hoàn máu

 Hô hấp

Tiêu hóa

Trao đổi chất và chuyển hoá

II. ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1:
- Tế bào là đơn vị cấu trúc vì: mọi cơ quan của cơ thể người đều được cấu tạo từ các tế bào.VD: tế bào cơ, tế bào xương....

- Tế bào là đơn vị chức năng vì: Các tế bào tham gia vào hoạt động chức năng

của các cơ quan. VD: Hoạt động của các tở cở trong các tứe bào cơ giúp bắp cơ co dãn,....

Câu 2: Mối liên hệ giũa hệ tuần hoàn với các hệ cơ quan đã học được phản ánh qua sơ đồ sau:

- Giải thích:

+ Bộ xương tạo khung cho toàn bộ cơ thể, là nơi bám của hệ cơ và là giá đỡ cho các hệ cơ quan khác.

+ Hệ cơ hoạt động giúp xương cử động

+ Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các cơ quan giúp các hệ này trao đổi chất.

+ Hệ hô hấp lấy ôxi từ môi trường cung cấp cho cho các hệ cơ quan và thải CO2 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.

+ Hệ tiêu hía lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ cơ quan thông qua hệ tuần hoàn.

+ Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, thừa trong trao đổi chất của tất cả  các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.

Câu 3:

-  Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

+ Mang ôxi từ hệ hô hấp và các chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hoá tới các tế bào.

+ Mang các sản phẩm thải từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

 - Hệ hô hấp giúp các tế bào trao đổi khí:

+ Lấy ôxi từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.

+ Thải cácbôníc do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

- Hệ tiêu hoá biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào.