Sinh học lớp 8 - Bài 34: Vitamin và muối khoáng

Sinh học lớp 8 - Bài 34: Vitamin và muối khoáng

I. Vitamin

- Vitamin là hợp chất hoá học đơn giản, là thành phần cấu trúc của nhiều enzim, đảm bảo sự hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.

- Con người không tự tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn

- Cần phối hợp cân đối các loại thức ăn để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể.

II. Muối khoáng

- Muối khoáng là thành phần  quan trọng của tế bào khi tham gia vào nhiều thế hệ Enzim, đảm bảo quy trình trao đổi chất và năng lượng.

- Khẩu phần ăn cần

+ Phối hợp nhiều loại thức ăn động vật và thực vật.

+ Sử dụng muối iốt hằng ngày.

+ Chế biến thức ăn hợp lý để chống mất vitamin.

+ Trẻ em nên tăng cường muối canxi.