Sinh học lớp 8 - Bài 58: Tuyến sinh dục

Sinh học lớp 8 - Bài 58: Tuyến sinh dục

I. Tinh hoàn và hooc môn sinh dục nam.

- Tinh hoàn:

+ Sản sinh tinh trùng.

+ Tiết hooc môn sinh dục nam. Testosteron.

- Hooc môn sinh dục nam gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

II. Buồng trứng và hooc môn sinh dục nữ.

- Buồng trứng:

+ Sản sinh chứng.

+ Tiết hooc môn sinh dục nữ  ơstorgen.

- Ơstorgen gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ.
- Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì nữ: