Sinh học lớp 6 - Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Sinh học lớp 6 - Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

1.Kính lúp và cách sử dụng:

 

-Cấu tạo: Kính gồm 2 phần:

           +Tay cầm bằng kim loại.

           +Tấm kính trong lồi 2 mặt.

-Cách sử dụng: Tay trái cầm kính lúp. Để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào vật kính, di chuyển kính lên cho đến khi nhìn rõ vật.

2. Kính hiển vi và cách sử dụng:


 

-Cấu tạo: Gồm 3 phần chính:

 +Chân kính.

 +Thân kính: 

  •   ống kính.            
  •   ốc điều chỉnh.

 + Bàn kính.       

-Cách sử dụng:

+ Đặt và cố định tiêu bản trên bàn   kính.

+ Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.

+ Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật.