Sinh học lớp 6 - Bài 37: Tảo

Sinh học lớp 6 - Bài 37: Tảo

1. Cấu tạo của tảo.

a. Quan sát tảo xoắn:

 

      

 

Cơ thể tảo xoắn là một sợi gồm nhiều tế bào hình chữ nhật có cấu tạo gồm: thể màu, vách tế bào, nhân tế bào.

b. Quan sát rong mơ:

                   

Tảo là sinh vật vật có cấu tạo đơn giản, có diệp luc, chưa có rễ thân lá

2. Một số tảo thường gặp:

        

- Tảo đơn bào.

- Tảo đa bào.

3. Vai trò của tảo:

-Thải ô xi.

-Là thức ăn cho một số ĐV nhỏ ở dưới nước.

-Còn làm thức ăn và cung cấp một số vi tamin cho con người.

-Dùng làm phân bón, thuốc nhuộm…

* Ngoài những mặt có lợi, tảo còn có hại: sinh sản nhanh làm ngộ độc chết cá, hại lúa ….