Sinh học lớp 6 - Bài 30: Thụ phấn

Sinh học lớp 6 - Bài 30: Thụ phấn

1. Hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

a. Hoa tự thụ phấn.

- Hoa tự thụ phấn: Là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.
  

b. Hoa giao phấn.

-Hoa giao phấn: là những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác.

2. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

- Những hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có màu sắc sặc sở, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to có gai, đầu nhụy có chất dính.

3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

- Hoa tập trung ở ngọn cây cao.

- Bao hoa tiêu giảm.

- Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.

- Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ.

- Đầu nhụy dài, có nhiều lông.

4. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn 
+ Trồng ngô ở nơi thoáng gió, ít chướng ngại như: trồng ở ruộng, vườn rộng, ...
+ Nuôi ong ở các vườn cây ăn quả ( vườn nhản, vãi, ...)
+ Ngoài ra, người ta còn thực hiện giao phấn giữa những giống cây khác nhau để tạo ra giống cây mới kết hợp các đặc tính mong muốn.. Ví dụ: Ngô lai, lúa lai, ... có phẩm chất tốt, năng suất cao, chống chịu bệnh tốt