Sinh học lớp 6 - Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Sinh học lớp 6 - Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

I. Cây cần nước và các loại muối khoáng

Rễ không những giúp cây bám chặt vào đất mà còn giúp cây hút nước và muối khoáng từ đất.

1. Nhu cầu nước của cây:

- Tất cả các cây đều cần nước, nếu không có nước cây sẽ chết.
- Nhu cầu nước của các loại cây là khác nhau, phụ thuộc vào từng loại cây, giai đoạn phát triển của cây,...
- Cây cần nước được chia làm 2 loại:
+ Cây cần nhiều nước: cải, đậu, lúa,...
+ Cây cần ít nước: Xương rồng, ...

2. Nhu cầu muối khoáng của cây: 

- Muối khoáng rất cần thiết cho cây. Cây cần các loại muối chính là đạm, lân, kali,... và một số nguyên tố vi lượng khác như: Sắt, mangan,...
- Nhu cầu muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây, các bộ phận, các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ sống của cây.

II. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

1. Sự hút nước và muối khoáng của rễ- Nước và muối khoáng hòa tan trong đất, được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ mạch gỗ rồi chuyển đến các bộ phận khác của cây. 
- Rễ mang lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng trong đất. 
- Quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau vì: muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước

2. Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây.

- Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau… có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

- Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng thì cây trồng mới sinh trưởng tốt.