Sinh học lớp 6 - Bài 25: Biến dạng của lá

Sinh học lớp 6 - Bài 25: Biến dạng của lá

1.Có những loại lá biến dạng nào?

   

      

Stt

Tên mẫu vật

Đặc điểm hình thái của lá biến dạng

Chức năng của lá biến dạng

Tên lá biến dạng

1

Xương rồng

Lá có gai nhọn

Giảm sự thoát hơi nước

Lá biến thành gai

2

Lá đậu Hà Lan

Lá có gai tua cuốn

Giúp  cây leo lên

Tua cuốn

3

Lá mây

Lá có dạng tay móc

Giúp cây bám để leo lên

Tay móc

4

Củ dong ta

Lá có dạng vảy

Che chở, bảo vệ chồi thân

Lá vảy

5

Củ hành

Lá có bẹ phìng to thành vảy

Chứa chất dự trữ cho cây

Lá dự trữ

6

Cây bèo đất

Trên lá có nhiều tuyến lông

Bắt và tiêu hoá mồi

Lá bắt mồi

7

Cây nắp ấm

Gân lá biến thành bình

Bắt, tiêu hoá sâu bọ chui vào bình

Lá bắt mồi

 

2. Biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

- Lá của một số cây biến đổi hình thái thích hợp với chức năng ở những điều kiện sống khác nhau.