Sinh học lớp 6 - Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Sinh học lớp 6 - Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

1. Cây trồng bắt nguồn từ đâu ?

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại, cây trồng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người .

2. Cây trồng khác cây dại như thế nào ?

          
 

- Cây trồng có nhiều loại phông phú.

- Bộ phận được con người sử dụng có phẩm chất tốt.

3. Muốn cải tạo cây trồng cần phải làm gì ?

- Cải biến đặc tính di truyền: lai giống, gây đột biến, kỹ thuật di truyền, …

- Chọn giống có biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng, loại bỏ những cây xấu, chỉ giữ lại những cây tốt làm giống

- Nhân giống: bằng hạt, ghép cành, chiết cành,…

- Chăm sóc cây, tạo điều kiện thuận lợi ( tưới nước, bón phân, bắt sâu, … ) để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt.