Sinh học lớp 6 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Sinh học lớp 6 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

1. Quan sát cây có hoa:

Stt

Cây

Dạng thân

Dạng rễ

Kiểu lá

Gân lá

Cánh hoa

Quả (nếu có)

Môi trường sống

1

Bưởi

Gỗ

Cọc

Đơn

Hình mạng

Rời

Mọng

Ở cạn

2

Đậu

Cỏ

Cọc

Kép

Hình mạng

Rời

Khô

Ở cạn

3

Huệ

Cỏ

Chùm

Đơn

Song song

Dính

 

Ở cạn

4

Bèo tây

Cỏ

Chùm

Đơn

Hình cung

Dính

 

Ở nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đặc điểm của thực vật hạt kín

Hạt kín là thực vật có hoa.

-Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép…). Trong thân có mạch dẫn phát triển.

-Có hạt nằm trong quả (hạt kín), là nhóm thực vật phát triển nhất, tiến hóa hơn cả.

-Môi trường sống rất đa dạng.