Sinh học lớp 6 - Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Sinh học lớp 6 - Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

1. Cấu tạo trong của thân non:

- Thân non của tất cả các loại cây là ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non thường có màu xanh lục.


* Cấu tạo và chức năng các bộ phận trong thân non

 

Vỏ

Biểu bì

Gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau.

Bảo vệ bộ phận bên trong.

Thịt vỏ

Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn.

Dự trữ.

Một số tế bào chứa chất diệp lục.

Tham gia quang hợp.

Trụ giữa

Một vòng bó mạch

Mạch rây: Tế bào sống, vách mỏng

 

Vận chuyển chất hữu cơ

Mạch gỗ: Vách tế bào hóa gỗ dày.

Vận chuyển muối khoáng, nước.

Ruột

Gồm những tế bào có vách mỏng.

Chứa chất dự trữ.

2. So sánh cấu tạo của rễ và thân non

* Giống: Đều cấu tạo bằng tế bào, có các bộ phận giống nhau ( Vỏ, trụ giữa )

* Khác:  

Rễ

- Biểu bì có lông hút

- Mạch gỗ và mạch rây nằm xen kẻ nhau

Thân

- Biểu bì không có lông hút

- Mạch gỗ nằm trong, mạch rây nằm ngoài