Sinh học lớp 6 - Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Sinh học lớp 6 - Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

1.Sự đa dạng và phong phú của thực vật

-Thực vật sống ở mọi nơi trên trái đất. Chúng có rất nhiều dạng khác nhau, thích nghi với môi trường sống.

 2. Đặc điểm chung của thực vật:

Stt

Tên cây

Có khả năng tự tạo ra chất

d. dưỡng

Lớn lên

Sinh sản

Di chuyển

1

Cây Lúa

+

+

+

-

2

Cây Ngô

+

+

+

-

3

Cây Mít

+

+

+

-

4

Cây Sen

+

+

+

-

5

Cây Xương rồng

+

+

+

-

 

-Tự tổng hợp chất hữu cơ.

-Phần lớn không có khả di chuyển.

 -Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.