Sinh học lớp 6 - Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Sinh học lớp 6 - Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

1. Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

a.Thí nghiệm 1:  (sgk)

           

b. Thí nghiệm 2:  (sgk)

* Kết luận: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm: Đủ nước, không khí, nhiệt độ thích hợp, hạt giống phải có chất lượng tốt.

2. Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như  thế nào trong sản xuất.

- Sau khi gieo hạt gặp mưa to, đất ngập úng thì phải tháo nước ngay.

- Phải làm đất tơi, xốp trước khi gieo hạt.

- Khi trời rét phải ủ rơm rạ cho hạt.

- Phải gieo hạt đúng thời vụ.

- Phải bảo quản tốt hạt giống.