Sinh học lớp 6 - Bài 52: Địa y

Sinh học lớp 6 - Bài 52: Địa y

1. Quan sát hình dạng cấu tạo

 
       

- Địa y là dạng sinh vật đặc biệt  gồm tảo và nấm tạo thành (cộng sinh), thường sống bám trên cây gỗ lớn, trên đá…

- Hình dạng: gồm 2 loại

+ Dạng vảy

+ Dạng cành

- Cấu tạo: gồm những tế bào màu xanh nằm xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu.

2. Vai trò

- Sinh vật tiên phong mở đường.

- Làm thức ăn cho động vật ở Bắc cực.

- Dùng chế biến rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc…