Sinh học lớp 6 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Sinh học lớp 6 - Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

1. Thực vật có hoa và thực vật  không có hoa:

Stt

Tên cây

Cơ quan sinh dưỡng

Cơ quan sinh sản

Rễ

Thân

Hoa

Quả

Hạt

1

Cây chuối

+

+

+

+

+

+

2

Cây rau bợ

+

+

+

 

 

 

3

Cây dương xĩ

+

+

+

 

 

 

4

Cây rêu

+

+

+

 

 

 

5

Cây sen

+

+

+

+

+

+

6

Cây khoai tây

+

+

+

+

+

+


 

-Thực vật có hoa: Là những TV mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

-Thực vật không có hoa :Là những TV mà cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

2.Cây một năm và cây lâu năm:

-Cây một năm: Là cây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm.

Vd: Cây Lúa, Cây Cà Chua, Cây Đậu Xanh…

-Cây lâu năm: Là cây sống lâu năm thường ra hoa, kết quả nhiều lần trong đời.

Vd: Cây Mít, Cây cà Phê, Cây Nhãn…