Sinh học lớp 6 - Bài 32: Các loại quả

Sinh học lớp 6 - Bài 32: Các loại quả

1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả.

           

- Để phân chia các loại quả người ta có thể căn cứ vào các đặc điểm sau:

+ Hình dạng quả
+ Màu sắc
+ Kích thước
+ Số lượng hạt
+ Quả ăn được hoặc không ăn được
+ Quả khô hoặc mọng nước

2. Các loại quả.

 Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia thành 2 nhóm quả chính: Quả khô và quả thịt.

a.Quả khô: Khi chín vỏ khô cứng mỏng.

 Vd: Quả đậu Hà Lan...

+ Quả khô nẻ: quả cải, quả bông...

+ Quả khô nẻ không nẻ: quả chò...

b.Quả thịt: Khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả.

Vd: Quả cà chua...

+ Quả mọng: quả đu đủ, quả chanh...

+ Quả hạch: quả xoài, quả táo...