Sinh học lớp 6 - Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Sinh học lớp 6 - Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

1. Thực vật có vai trò giữ đất chống xói mòn.

  

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, chống xói mòn.

2. Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán:

- Sau khi xảy ra hiện tượng xói mòn, rửa trôi sau khi mưa lớn sẽ làm cho các vùng trũng thấp bị ngập lụt, hạn hán tại chỗ

- Có hiện tượng lụt lội và hạn hán xảy ra vì: ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn đất bị xói mòn làm lấp dòng sông, suối, nước không thoát kịp, tràn lên các vùng thấp, gây ngập lụt, mặt khác tại nơi đó đất không giữ được nước gây ra hạn hán tại chỗ.

- Các biện pháp:
+ Trồng cây gây rừng

+ Tuyên truyền, vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi

+ Bảo vệ rừng đầu nguồn

3. Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm:- Nước mưa sau khi rơi xuống rừng sẽ giữ lại 1 phần và thấm dần xuống dưới các lớp đất tạo thành dòng chảy ngầm -> chảy vào chỗ trũng tạo sông, suối,.... Và tạo ra nguồn nước quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và nông nghiệp

- Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm ta cần bảo vệ rừng hiện có, khôi phục và trồng mới diện tích rừng bị chặt phá.