Sinh học lớp 6 - Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Sinh học lớp 6 - Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

1. Nhờ đâu hàm lượng khí cácbônic và khí ôxi trong không khí được ổn định.

 

            

Trong quá trình quang hợp thực vật lấy vào khí cácbônic và nhả khí ôxi ra môi trường ngoài, góp phần giữ cân bằng các khí này trong không khí .

2. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.

Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng và tốc độ gió, thực vật có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa của khu vực.

3. Thực vật góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

 

- Lá cây có tác dụng ngăn bụi và khí độc

- Một số loại cây như bạch đàn, thông có thể tiết ra các chất có tác dụng tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh

- Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường trong khu vực khi trời nắng nhờ quá trình thoát hơi nước