Sinh học lớp 6 - Bài 50: Vi khuẩn

Sinh học lớp 6 - Bài 50: Vi khuẩn

1. Hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn                                                             

          

 

Kết luận: Vi khuẩn là những loài sinh vật rất nhỏ bé, đơn bào (đứng riêng lẻ hay tập hợp thành từng đám, từng chuỗi), nhiều hình dạng (cầu, que, dấu phẩy, xoắn)

Tế bào cấu tạo đơn giản (không có thể màu với chất diệp lục, chưa có nhân hoàn chỉnh)

2. Cách dinh dưỡng

Kết luận: Cách dinh dưỡng :

-       Hầu hết sống dị dưỡng theo kiểu hoại sinh hay kí sinh

-       Một số có khả năng tự dưỡng

3. Phân bố và số lượng.

Trong tự nhiên hầu như nơi nào cũng có vi khuẩn (trong đất, trong nước, trong không khí và trong cơ thể người hay các sinh vật khác) và thường tồn tại với số lượng lớn

4. Vai trò của vi khuẩn

 a. Vi khuẩn có ích

          

            

 

- Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người

- Chúng phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng do đó đảm bảo nguồn vật chất trong tự nhiên

- Vi khuẩn góp phần hình thành than đá dầu lủa, nhiều Vi khuẩn có ích được ứng dụng trong công nghiệp và nông nghiệp

b. Vi khuẩn có hại

 - Vi khuẩn có hại gây bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng và gây hiện tượng thối rữa làm hỏng thức ăn ô nhiễm môi trường

5. Sơ lược về vi rút:

    

- Vi rút rất nhỏ chưa có cấu tạo tế bào sống, ký sinh bắt buộc và thường gây bệnh cho vật chủ