Sinh học lớp 6 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Sinh học lớp 6 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt

1. Các cách phát tán của quả và hạt.

Stt

Tên quả- hạt

Cách phát tán của quả-hạt

Stt

Tên quả- hạt

Cách phát tán của quả-hạt

Nhờ gió

Nhờ ĐV

Tự p.tán

Nhờ gió

Nhờ ĐV

Tự p.tán

1

Quả chò

x

 

 

6

Hạt thông

 

x

 

2

Quả cải

 

 

x

7

Quả đậu bắp

 

 

x

3

Bồ công anh

x

 

 

8

Quả trinh nữ

 

x

 

4

Kế đầu ngựa

 

x

 

9

Quả trâm bầu

x

 

 

5

Quả chi chi

 

 

x

10

Hạt hoa sữa

x

 

 

 

2. Đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt.

Đặc điểm thích nghi cách phát tán quả,hạt.

Nhờ gió

Nhờ ĐV

Tự phát tán

Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ.

Quả có vị thơm ngọt, hạt vỏ cứng, quả có nhiều gai góc bám.

Vỏ quả tự nứt để hạt tung ra ngoài.