Sinh học lớp 6 - Bài 36: Tổng kết cây có hoa

Sinh học lớp 6 - Bài 36: Tổng kết cây có hoa

I. Cây là một thể thống nhất.

1. Sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ nquan ở cây có hoa.

Các chức năng chính của mỗi cơ quan

Đặc điểm chính về cấu tạo

1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt.

a. Có tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút.

2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước.

b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây.

3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt tạo quả.

c. Gồm vỏ quả và hạt.

4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ đến tất cả các bộ phận khác của cây.

d. mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái.

5. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống.

e. Những tế bào vách mỏng chứa chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được.

6. Hấp thụ nước và các muối khoáng.

g. Gồm vỏ phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

 

 

* Cây có hoa có nhiều cơ quan, mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng riêng của chúng.

2. Sự thống nhất về chức năng giữa các cơ quan ở cây có hoa.

Các cơ quan của cây xanh liên quan mật thiết và ảnh hưởng tới nhau.

II. Cây với môi trường.

1Các cây sống dưới nước.

               

- Các cây sống dưới nước thường có đặc điểm: Lá to, xốp, nhẹ thích nghi với lối sống trôi nổi

-VD: Cây sen, cây súng, cây rong đuôi chó …

2. Các cây sống trên cạn.

-Các cây sống trên cạn thường có đặc điểm: Rễ ăn sâu hoặc lan rộng, cây thẳng đứng, nhiều cành…

-VD: Cây phượng, cây mít, cây thông…

3. Cây sống trong những môi trường đặc biệt.

-Cây Đước sống nơi đầm lầy.

-Cây Xương rồng sống nơi sa mạc…

* Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây có thể phân bố rộng rãi khắp trên trái đất …