Sinh học lớp 6 - Bài 40: Hạt trần - cây thông

Sinh học lớp 6 - Bài 40: Hạt trần - cây thông

1. Cơ quan sinh dưỡng của cây  thông.

                 

-Thân, cành màu nâu, xù xì (cành có vết sẹo khi lá rụng).

- Lá nhỏ hình kim, mọc từ 2 đến 3 chiếc trên một cành con rất ngắn

2. Cơ quan sinh sản.

-Thông có 2 loại nón:

+Nón đực: Nhỏ , màu vàng, mọc thành cụm. Vảy (nhị) mang túi phấn chưa hạt phấn.

+Nón đực: Lớn, mọc riêng lẻ. Vảy (lá noãn) mang noãn.

         
 

-Nón chưa có bầu nhụy chứa noãn (không thể coi nón như hoa được).

-Hạt nằm trên lá noãn hở (hạt trần), nó chưa có quả thật sự.

3. Giá trị của cây hạt trần.

- Cho gỗ tốt, thơm. Ví dụ: thông, pomu, hoàng đàn, kim giao...

- Trồng làm cảnh. Ví dụ: Tuế, bạch đàn , trắc bách diệp, thông tre...