Sinh học lớp 6 - Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Sinh học lớp 6 - Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa.

 

STT

Tên cây

Sự tạo thành cây mới

Mọc từ phần nào của cây

Phần đó thuộc cơ quan nào?

Trong điều kiện nào?

1

Rau  má

Thân bò              

Cơ quan sinh dưỡng

Có đất ẩm

2

Gừng

Thân rễ

Cơ quan sinh dưỡng

Nơi ẩm

3

Khoai Lang

Rễ củ

Cơ quan sinh dưỡng

Nơi ẩm

4

Lá thuốc bỏng

Cơ quan sinh dưỡng

Đủ độ ẩm

 

2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (Rễ, thân, lá).

- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa: Sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá ...