Sinh học lớp 6 - Bài 38: Rêu - Cây rêu

Sinh học lớp 6 - Bài 38: Rêu - Cây rêu

1. Môi trường sống của rêu.

-Rêu thường sống nơi ẩm ướt như chân tường, trên đất hay các cây to…

2.  Quan sát cây rêu.

-Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn còn đơn giản.

+Thân ngắn, không phân nhánh.

+Lá nhỏ mỏng.

+Rễ giả có khả năng hút nước.

+Chưa có mạch dẫn.

3. Túi bào tử và sự phát triển của Rêu.

-Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử nằm ở ngọn cây rêu.

-Rêu sinh sản bằng bào tử nằm trong túi bào tử.

-Bào tử nảy mầm phát triển thành cây rêu.

4. Vai trò của rêu:

- Rêu sống ở nơi nghèo chất dinh dưỡng -> tạo chất mùn

- Rêu sống ở đầm lầy, khi chết -> tạo lớp than bùn làm phân bón, chất đốt