Sinh học lớp 6 - Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

Sinh học lớp 6 - Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người

I. Vai trò của thực vật đối với động vật:

1. Thực vật cung cấp ôxi, thức ăn cho động vật.

 

               

- Thực vật hút khí cacbonic thải khí ôxi cung cấp khí thở cho động vật.

- Thực vật cung cấp thức ăn cho động vật              như: quả, hạt, cây, lá…

2.Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật:

            

Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho 1 số động vật như: chim, khỉ…

II. Thực vật đối với con người:

1. Những cây có gía trị sử dụng:

- Thực vật có công dụng nhiều măt cho con người :

+ Cung cấp lương thực, thực phẩm, lấy gỗ, làm thuốc…

+ Có khi cùng một cây nhưng có nhiêù công dụng khác nhau, tùy bộ phận sử dụng….

- Thực vật là nguồn quý giá chúng ta cần phải bảo vệ và phát triển chúng.

2. Những cây có hại cho sức khỏe con người.

 

 

-Bên cạnh cây có lợi, còn có một số cây có hại cho sức khỏe con người:

+Cây thuốc phiện.

+Cây cần sa.

-Chúng ta cần hết sức thận trọng với những thực vật có hại khi khai thác và tránh sử dụng.