TEST YOURSELF D

TEST YOURSELF D

TEST YOURSELF D

I. Listening (2.5 points)

Lắng nghe đoạn văn rồi điền không quá 3 từ vào chỗ trống.

TAPESCRIPT

High in dense bamboo forests in the misty mountains of southwestern China lives one of the world's rarest mammals: the panda. Pandas feed mainly on bamboo shoots and leaves. Occasionally they eat other plants, fish or small animals. Pandas eat fast and they eat a lot. They spend about 12 hours a day doing it.

Pandas are in extreme danger today. There are only about 600 of these black and-white bears in the wild and a hundred in captivity. One of the reasons is that the survival rate of the cubs is very low: more than half of them die shortly after birth. The Chinese government is considering cloning the panda in their efforts to save this animal.

Đáp án

1. bamboo shoots, leaves

2. 12

3. 600

4. half

5. cloning (the panda)

II. Reading (2.5 points)

Đọc đoạn văn rồi xác định xem các câu sau đây là đúng (T), sai (F) hay không được đề cập đến.

Thật khó có thể biết có bao nhiêu con voi từng sống ở châu lục này, nhưng có lẽ ít nhất từ 3 đến 5 triệu con voi ở châu Phi vào đầu thế kỷ hai mươi. Con người luôn săn bắn voi để lấy thịt, da và ngà. Khi dân số tăng lên và vũ khí hiện đại hơn, loài voi phải đứng trước mối đe dọa lớn hơn. Cuối những năm 70 và những năm đầu 80 của thế kỷ trước số lượng voi đã bị sụt giảm đáng kể do nạn săn trộm gia tăng. Người ta ước tính rằng giờ đây còn khoảng 500.000 con và chúng chỉ có còn ở một vài quốc gia. Lệnh cấm mua bán ngà voi đã được ban hành trên khắp thế giới vào năm 1989, và nhiều chính phủ đã bắt đầu phạt nặng những kẻ săn trộm. Nhờ có những hành động kịp thời ấy, vài quần thể voi, nhất là các quần thể voi ở Nam Phi, đã hồi phục trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, vẫn còn vô số mối đe dọa với voi châu Phi.

1 Ngày nay, châu Phi có khoảng 3 đến 5 triệu con voi. (F)

2 Voi bị săn bắn bởi vì chúng không có chỗ ẩn nấp. (NM)

3 Trong những năm cuối thập kỷ 70 và những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, số lượng voi giảm đáng kể. (T)

4 Ngày nay, voi chỉ được tìm thấy ở một vài quốc gia trên thế giới. (T)

5 Từ năm 1989, việc kinh doanh ngà voi đã bị cấm trên toàn thế giới (T)

III. Grammar (2.5 points)

Hãy hoàn thành câu với must, mustn't hoặc needn't.

Đáp án

1. needn't; must; mustn't

2. mustn't

3. needn't; must

4. mustn't

5. mustn't

6. mustn't

7. needn't

IV. Writing (2.5 points)

Hãy đọc các thông tin dưới đây về tê giác rồi viết một đoạn văn miêu tả loài vật này và gợi ý các biện pháp có thể thực hiện để bảo vệ loài này trước nguy cơ tuyệt chủng.

Bài viết gợi ý

The rhinos live in the grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia. The population of the species is about 17,000. They are from 1.2 to 1.8 meters in height and from 1000 to 3000 kg in weigh. They eat grass and plants. Their life span is about 40 years. They are endangered because of habitat destruction and illegal hunting.