SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III.1 READING

☆ Before you read

Làm việc theo cặp. Hãy hỏi rồi trả lời các câu hỏi sau.

1. Tổ chức này liên quan đến những hoạt động nào?

They give medical aids, take care of victims of poverty.

2. Có Hội chữ thập đỏ nào ở Việt Nam không?

Yes, there is.

☆ While you read

Hãy đọc đoạn văn rồi làm các bài tập bên dưới.

Hội chữ thập đỏ là một tổ chức nhân đạo quốc tế. Thời chiến, tổ chức này hoạt động nhằm mục đích giảm thiểu những đau khổ của binh sĩ, thường dân và tù binh bị thương. Thời bình, tổ chức này cứu trợ y tế và giúp đỡ nạn nhân của những thảm họa lớn: lũ lụt, động đất, dịch bệnh và nạn đói.

Ý tưởng thành lập Hội chữ thập đỏ xuất phát từ một người Thụy Sĩ tên Jean Henri Dunant. Phẫn nộ trước tình trạng gần như không có một sự chăm sóc nào dành cho thương binh, ông kêu gọi lãnh đạo các quốc gia thành lập các hiệp hội nhằm mục đích giúp đỡ những người bị thương trong thời chiến. Một hội nghị đã được tổ chức ở Geneva vào năm 1864, và đại diện chính thức của 12 quốc gia đã ký Hiệp định Geneva lần đầu tiên, đặt ra những quy định về đối xử và bảo vệ những người bị thương và những người gánh chịu thiên tai, dịch bệnh. Cũng tại hội nghị này, biểu tượng nổi tiếng của tổ chức, lá cờ trắng có chữ thập đỏ đã được chọn.

Chính Henry Davison, chủ tịch Hội đồng chữ thập đỏ thời chiến Hoa Kỳ, đã đề nghị thành lập liên đoàn các hiệp hội chữ thập đỏ trong nước. Một hội nghị y khoa quốc tế do Davison khởi xướng đã dẫn đến sự ra đời của Liên hiệp các hội chữ thập đỏ vào năm 1991. Tháng Mười một năm 1991, Liên hiệp Chữ thập đỏ trở thành Liên đoàn chữ thập đỏ quốc tế, Sứ mệnh của liên đoàn là cải thiện cuộc sống của những người phải gánh chịu thiên tai, đói nghèo và dịch bệnh.

Hội chữ thập đỏ quốc tế đặt trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngày nay, tổng số Hội chữ thập đỏ các nước trên toàn thế giới đã lên đến con số 186. Vì vậy, ở đâu có nạn nhân của tai ương, ở đó có sự cứu giúp kịp thời, chẳng hạn như cứu giúp các nạn nhân sóng thần ở châu Á năm 2004. Hội chữ thập đỏ và Hội lưỡi liềm đỏ tại các quốc gia bị sóng thần đã nhanh chóng phản ứng nhằm giúp đỡ những người đang phải nỗ lực sống còn, bất chấp một sự thật là nhiều nhân viên và tình nguyện viên cũng bị mất người thân, bạn bè, đồng nghiệp và sinh kế. Thí dụ, trụ sở của Hội chữ thập đỏ Indonesia ở Banda Aceh bị cuốn trôi nhưng một văn phòng tạm đã được dựng lên chỉ trong vài giờ và những người bị thương đã được giúp đỡ.

* Task 1. Hãy chọn từ trong khung thích hợp nhất để hoàn thành câu.

Đáp án

1. dedicated

2. appealed

3. initiated

4. appalled

5. resulted

* Task 2. Hãy xác định xem các câu sau đây là đúng (T) hay sai (F).

 

T

 F

1 Mục tiêu của Hội chữ thập đỏ là cứu trợ y tế và giúp đỡ các nạn nhân của thiên tai.

X

 

2 Việc thành lập Hội chữ thập đỏ quốc tế do một người Thụy Sĩ tên là Henry Dunant đề xướng.   

X

 

3 Hiệp nghị Geneva được ký kết lần đầu tiên vào năm 1864.

X

 

4 Biểu tượng của Hội chữ thập đỏ có 3 màu.

 

 X

5 Hội chữ thập đỏ quốc tế đặt trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

X

 

 

* Task 3. Hãy trả lời các câu hỏi sau.

1. Nhiệm vụ của Liên đoàn Chữ thập đỏ là gì?

The Red Cross Federation's mission is to improve the lives of vulnerable people.

2. Bao nhiêu quốc gia trên thế giới có Hội chữ thập đỏ?

186 countries.

3. Lợi ích của việc có Hội chữ thập đỏ quốc gia là gì?

People in the country can get quick help and supports when they are in difficulty.

☆ After you read

Hãy điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau một từ thích hợp.

Hội chữ thập đỏ quốc tế được thành lập cách nay 135 năm, do một doanh nhân Thụy Sĩ, ông Henry Dunant, đề xướng. Ông phẫn nộ trước sự đau đớn của hàng nghìn người, thuộc cả hai phía của cuộc chiến, đã bị bỏ mặc cho đến chết vì không được cứu chữa sau trận Solferino vào năm 1859. Ông đề xuất thành lập các hội cứu tế quốc gia, gồm những người tình nguyện, được huấn luyện trong thời bình nhằm giúp giảm thiểu những nỗi đau trong thời chiến một cách vô tư và trung lập.

Đáp án 1. appalled   2. lack   3. of   4. in

III.2 SPEAKING

* Task 1. Hãy đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên về vấn đề sức khoẻ. Tổ chức này được thành lập vào ngày 7 tháng Tư năm 1948. Như được trình bày trong hiến pháp, mục tiêu của WHO là nhằm giúp tất cả mọi người đạt được chuẩn sức khỏe tốt nhất. Các hoạt động chủ yếu của WHO là thực hiện các nghiên cứu về phát triển y học và cải thiện hệ thống y tế thế giới.

Đáp án

1. WHO stands for the World Health Organization.

2. It was established on 7 April 1948.

3. Its major objective is the attainment by all peoples of the highest possible level of health.

4. Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health care.

* Task 2. Dưới đây là thông tin về hai tổ chức quốc tế. Làm việc theo cặp. Hãy hỏi rồi trả lời các câu hỏi về hai tổ chức này.

Bài nói gợi ý

Dialogue 1

A: What does UNICEF stand for?

B: UNICEF stands for the United Nations Children's Fund.

A: When was UNICEF established?

B: It was established in 1948.

A: What is its major objective?

B: Its major objective is to advocate for the protection of children's rights.

A: What are its main activities?

B: Its main activities are providing supports and funds for the most disadvantaged children and carrying out education development programmes for children.

Dialogue 2

A: What does WWF stand for?

B: It stands for World Wildlife Fund.

A: When was WWF established?

B: It was established in 1961.

A: What is its major objective?

B: Its major objective is to protect endangered wild animals and their habitat.

A: What are its main activities?

B: Its main activities are carrying out research on endangered species and collecting data on rare and endangered animals and plants.

* Task 3. Hãy nói với một ban về những gì bạn biết về một trong những tổ chức quốc tế nói trên. Dùng thông tin trong Task 1 và 2.

III.3 LISTENING

* Before you listen

• Làm việc theo cặp. Xem hình rồi hỏi và trả lời câu hỏi sau. Bạn biết gì về tổ chức trong hình?

• Lắng nghe rồi lặp lại.

destruction /dɪˈstrʌk.ʃən/

organisation /ˌɔːr.ɡən.əˈzeɪ.ʃən/

independence /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/

international /ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/

colonies /ˈkɑː.lə.ni/

United Nations /jʊˌnaɪ.t̬ɪd ˈneɪ.ʃənz/

 

☆ While you listen

* Task 1. Lắng nghe phần đầu của bài đọc rồi khoanh câu trả lời A, B, C hoặc D thích hợp nhất của các câu hỏi sau.

TAPESCRIPT

In 1945 leaders from 51 countries met in San Francisco, California and organised the United Nations (often called the UN). World War II had just ended. Millions of people had died, and there was destruction everywhere.

People hoped they could build a future of world peace through this new organisation.

The United Nations has four main goals and purposes:

1. To work together for international peace and to solve international problems;

2. To develop friendly relations among nations;

3. To work together for human rights for everyone of all races, religions, languages, and of both sexes.

4. To build a centre where nations can work together for these goals.

Today almost every country in the world is a member of the UN. Each country has signed an agreement that says:

• All members are equal.

• All members promise to solve international problems in a peaceful way.

• No member will use force against another member.

• All members will help the UN in its actions.

• The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace.

Obviously, the United Nations has not been completely successful in its goals. There have been several wars since 1945. However, the organization has helped bring peace to some countries that were at war. It has helped people who left their countries because of wars. It has helped bring independence to colonies.

Đáp án 1. C   2. D   3. C

* Task 2. Nghe đoạn thứ hai của bài đọc rồi viết những từ còn thiếu vào.

Đáp án

1. solve international problems

  3. in its goals

  5. independence

2. the UN

  4. at war

 

 

☆ After you listen

Làm việc theo nhóm. Hãy kể tên các tổ chức quốc tế mà bạn biết càng nhiều càng tốt.

III.4 WRITING

* Task 1. Làm việc theo nhóm. Hãy thảo luận câu hỏi sau: Bạn thích làm việc cho tổ chức quốc tế nào: WWF, WHO hay UN? Giải thích. Dùng những gợi ý sau.

Gợi ý

Student 1: Which international organizations would you like to work for, WWF, WHO or the UN?

Student 2: I'd like to work for WHO.

Student 3: Why do you choose to work for WHO?

Student 2: Because I like biology and I'm very good at it. If I work for WHO, I will have a chance to do much medical research and help improve international health care. I will meet people from different countries in the world and I will speak English at work.

* Task 2. Giả sử bạn được nhận vào làm ở một trong những tổ chức quốc tế nói trên, bạn sẽ chọn tổ chức nào? Viết một đoạn văn khoảng 100 từ giải thích lý do tại sao bạn chọn tổ chức ấy.