SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch)

III. SOLUTIONS AND TRANSLATIONS (Bài giải và bài dịch) 

III.1 READING

☆ Before you read 

Làm việc theo cặp. Hãy hỏi rồi trả lời các câu hỏi sau. 

1. Bạn biết gì về sa mạc?

2. Những loài động thực vật nào sống ở sa mạc?

3. Hãy kể tên một số quốc gia có sa mạc.

☆ While you read 

Hãy đọc đoạn văn rồi làm các bài tập bên dưới.

Ba miền sa mạc lớn gần như vây quanh miền trung nước Úc. Phía bắc đồng bằng Nullabor là sa mạc Great Victoria. Ở phía tây, sa mạc Gibbon, Great Sandy và Tanami tạo thành một vùng cát mênh mông. Phía bắc hồ Eyre là sa mạc Simpson, vùng đất cuối cùng ở Úc được khám phá.

Sa mạc Simpson nằm giữa hồ Eyre ở phía nam, rặng Macdonnell ở phía bắc, sông Diamantina và Mulligan ở phía đông, sông Macumba và Finke ở phía tây. Vào năm 1845, người châu Âu đầu tiên đi vào sa mạc Simpson. Dù vậy, sa mạc này vẫn còn là một bí ẩn cho đến khi Madigan thực hiện một cuộc trắc lượng trên không vào năm 1929. Ông đã đặt tên sa mạc là Simpson, theo tên của Chủ tịch chi nhánh miền nam của Hội Địa lý Hoàng gia Úc.

Năm 1936, Colson và một thổ dân Úc cưỡi lạc đà băng qua sa mạc. Họ du hành dọc theo ranh giới giữa miền nam nước Úc với hạt Bắc. Ba năm sau, Madigan tiến hành một cuộc thám hiếm khoa học băng qua các đụn cát theo một lộ trình lệch về phía bắc. Cả Colson lẫn Madigan đều đi về hướng đông băng qua sa mạc Simpson.

Trong sa mạc Simpson có rất nhiều dạng đụn cát. Ở khu vực phía tây sa mạc là mạng lưới đụn cát thấp, phần lớn thấp dưới 10 mét. Có đụn cát mọc ở phần cát xốp trên đỉnh, còn cỏ spinifex mọc ở hành lang giữa các đun cát và trên những sườn vững chãi hơn. 

Ở phía bắc sa mạc, các đụn cát song song nhau và được chia cách bởi các hành lang đất cây bụi thấp và trống trải. Cỏ spinifex mọc trên sườn đụn cát. Các đụn cát ở đây có màu nâu đỏ thẫm, nhưng ở khu vực giữa Queensland, Nam Úc và hạt Bắc thì cát có màu nhạt hơn. Các hồ nước mặn khô cạn dài đến 70 kilômét và rộng đến 15 kilômét nằm giữa những đụn cát cao đến 20 mét.

* Task 1. Hãy cho nghĩa tiếng Việt tương đương với những từ hoặc cụm từ sau. 

Đáp án 

1. stretch: kéo dài; căng ra

2. sandy: có cát 

3. aerial survey: trắc lượng trên không

4. Royal Geographical Society of Australia: Hội Địa lí Hoàng gia Úc 

5. Australian Aborigine: thổ dân Úc

6. dune: đụn cát

7. sloping: dốc thoai thoải

8. steep: dốc đứng; dốc ngược 

9. hummock: gò; đống. 

10. crest: đỉnh (gò / đống)

11. spinifex: cỏ lá nhọn sống ở vùng sa mạc Úc

* Task 2.  Hãy xác định xem các câu sau đây đúng (T) hay sai (F).

Đáp án

1 Theo bài đọc, Úc có 3 sa mạc lớn (F)

2 Sa mạc Simpson là sa mạc lớn nhất nước Úc (F)

3 Sa mạc ấy được đặt theo tên ông Simpson vào năm 1929. (T)

4 Colson và Madigan du hành xuyên qua sa mạc Simpson vào năm 1936. (F)

5 Khu vực phía tây của sa mạc có nhiều đụn cát hơn. (F) 

6 Các hồ nước mặn khô cạn nằm ở khu vực phía bắc của sa mạc. (T)

* Task 3. Hãy trả lời các câu hỏi sau. 

1. Tên của 3 miền sa mạc lớn nằm quanh miền trung nước Úc là gì? 

They are Great Victoria Desert, Gibbon, Great Sandy and Tanami Deserts and Simpson Desert. 

2. Vị trí của sa mạc simpson?

It lies between Lake Eyre in the south, the Macdonnell Ranges in the north, the Mulligan and the Diamantina Rivers in the east, and the Macumba and Finke Rivers in the west.

3. Người châu Âu đầu tiên đi vào sa mạc khi nào? 

In 1845.

4. Simpson là ai?

He was the President of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australia.

5. E. A. Colson và một thổ dân Úc đã du hành qua sa mạc bằng cách nào? 

They took camels across the desert.

6. Những đụn cát ở khu vực phía tây và phía bắc của sa mạc trông như thế nào?

In the western part, they are short, mostly less than 10 metres high, and in the northern part, they are parallel and are up to 20 metres high.

7. Có bao nhiêu loại cỏ mọc trong sa mạc Simpson? Đó là những loại cỏ nào? 

Two. They are hummock grasses and spinifex.

☆ After you read 

Hãy đọc câu chuyện sau rồi trả lời câu hỏi bên dưới.

Một phiên dịch người Việt Nam đang ăn tối với một doanh nhân người Mỹ tại một nhà hàng. Bữa tối rất ngon và cả hai người đều cảm thấy rất ngon miệng. Vào cuối bữa, người phiên dịch hỏi doanh nhân người Mỹ: “What would you like for your desert?”. Ngẫm nghĩ, vị doanh nhân đáp lời: “Tree and water”.

=> Trong tiếng Anh, desert vừa là động từ vừa là danh từ. Động từ desert có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai và có nghĩa là từ bỏ. Danh từ có trọng âm nằm ở âm tiết thứ nhất nghĩa là sa mạc. Desert đọc giống động từ desert và có nghĩa là món tráng miệng. Yếu tố gây cười trong câu chuyện là ở cách phát âm sai của người phiên dịch. Người phiên dịch đã phát âm nhầm và do đó thay vì hỏi "What would you like for your dessert?” (Ông muốn dùng món tráng miệng gì?) thì lại hỏi “What would you like for your desert?” (Ông cần gì cho sa mạc của mình?). Vì vậy, ông khách người Mỹ đã dí dỏm đáp lại: “Trees and water” (Cây và nước).

III.2 SPEAKING

* Task 1. Làm việc theo cặp. Hãy đánh dấu các loại động thực vật mà bạn cho rằng có thể tồn tại trong sa mạc. Giải thích lựa chọn của bạn.

* Task 2. Làm việc theo cặp. Hãy tìm càng nhiều đặc điểm tự nhiên của sa mạc càng tốt. Sau đó hãy so sánh mẩu ghi chép của các bạn với các nhóm đôi khác. Dùng những gợi ý bên dưới.

Đáp án gợi ý 

Natural features of a desert: hot, cold, dry, little rainfall, much sunshine, few grasses, few animals, few people, sandy, windy ...

* Task 3. Làm việc theo nhóm. Bạn sắp thám hiểm sa mạc với một vài ngưi bạn. Hãy thảo luận rồi chọn ra năm thứ cần thiết nhất các bạn phải mang theo. Giải thích lựa chọn của bạn. 

III.3 LISTENING 

☆ Before you listen 

• Làm việc theo cặp. Hãy hỏi rồi trả lời các câu hỏi sau.

1. Sa mạc là gì?

2. Sa mạc hình thành như thế nào?

3. Con người có thể tạo ra sa mạc không? Tại sao?

Lắng nghe rồi lặp lại. 

frightening speed /ˈfraɪ.tən.ɪŋ spiːd/

Sahara /səˈher.ə /

Petroleum /pəˈtroʊ.li.əm/

Australia /ɑːˈstreɪl.jə/

firewood /ˈfaɪr.wʊd/

Mauritania /ˌmɔːr.ɪˈteɪ.ni.ə/

☆ While you listen

* Task 1. Bạn sẽ nghe một chuyên gia nói về sa mạc, sa mạc là gì và chúng hình thành như thế nào. Lắng nghe bài nói chuyện của ông ta rồi xác định xem các câu sau đúng (T) hay sai (F).

TAPESCRIPT

Hello everyone. In today's talk, I'm going to tell you something about deserts, what they are and how they are formed.

Desert is a hot, dry, sandy place. A desert is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows, and time and space seem endless. Nothing is soft. The sand and the rocks are hard, and many of the plants, such as the cactus, have hard needles instead of leaves.

The size and location of the world's deserts are always changing. Over millions of years, as climate change and mountains rise, new dry and wet areas develop. But within the last 100 years, deserts have been growing at a frightening speed. This is partly because of the natural changes, but the greatest desert  makers are humans. 

In  the 19th century some people living in English colonies in Australia got rabbits from England. Today there are millions of rabbits in Australia, and they eat every plant they can find. The great desert that covers the center of Australia is growing.

Farming first began in the Tigris - Euphrates, but today the land there is a desert. In dry areas, people can plant crops on dry and poor land. When there are one or two very dry years, the plants die, and the land becomes desert.

In developing countries, 90 percent of the people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They cool the land under them and keep the sun off smaller plants. When leaves fall from a tree, they make the land richer. When the trees are gone, the smaller plants die, and the land becomes desert. 

Humans can make deserts, but humans can also prevent their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert sand from spreading. Mauritania planted a similar wall around its capital. Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long canals to bring water to the desert areas. 

Well, that's all for my talk. Thank you for listening.

Đáp án 1.T   2.F   3.T   4.F   5.T 

* Task 2. Nghe lại rồi trả lời các câu hỏi sau. 

Đáp án

1. It examines deserts, what they are and how they are formed.

2. It is a hot, dry, sandy place. It is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows, and time and space seem endless.

3. Nature and humans.

4. They contribute by eating every plant they can find. This makes the land become desert.

* Task 3. Hãy nghe lại một phần bài nói chuyện của chuyên gia rồi điền những từ còn thiếu vào.

Đáp án

1. 90 percent

2. smaller plants

3. prevent 

4. spreading 

5. capital

6. canals 

☆ After you listen

Làm việc theo nhóm. Hãy tóm tắt những ý chính của bài nói chuyện. Dùng các gợi ý sau. 

Sa mạc là gì?

Điều gì làm cho sa mạc lớn dần?

Người ta nên làm gì để ngăn chặn sự bành trướng của sa mạc

III.4 WRITING 

THE SAHARA DESERT

Xem kỹ thông tin trong bảng sau rồi viết một bài văn về sa mạc Sahara.

Bài viết gợi ý 

Sahara desert is the largest one in the world. It is in northern Africa. It extends from the Atlantic Ocean eastward past the Red Sea to Iraq. The desert lies largely in Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Mauritania, Mali, Niger and Sudan. Its total area is more than 9,065,000 sq km. It's 1,610 km wide and about 5,150 km long from east to west. The land is arid and the climate is dry. It's very hot in summer and very cold in winter. There're few oases in the desert. There is sandy land and large dunes of sand. Tableland's average elevation from 400 to 500m. There are few forms of animal and vegetable life. The main trees are cactus, the date palm, and a form of acacia. Its main animals are gazelle, antelope, fox, jackal and camel.