Câu 7. Một trong những mục đích của tổ chức Liên Hơp quốc là

Câu 7. Một trong những mục đích của tổ chức Liên Hơp quốc là

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh        

B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do

C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới               

D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường 

C