Câu 40: Sự khác biệt căn bản nhất giữa chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diến ra là

Câu 40: Sự khác biệt căn bản nhất giữa chiến tranh lạnh với các cuộc chiến tranh thế giới đã diến ra là

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. làm cho thế giới luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng

B. chủ yếu diễn ra giữa Mĩ và Liên Xô

C. diễn ra trên mọi lĩnh vực, trừ xung đột trực tiếp về quân sự giữa Mĩ và Liên Xô

D. diễn ra dai dẳng, giằng co, bất phân thắng bại

C