Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

I. HỘI NGHỊ IAN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC

1. Hoàn cảnh lịch sử

-       Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:
+         Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.
+         Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+         Việc phân chia thành quả chiến thắng.
-       Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ (Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

2. Nội dung của hội nghị

-       Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
-       Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
-       Thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới
-       Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á

Ở châu Âu: 

 • Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu.
 • Đông Béc lin: Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu.

Ở châu Á:

 • Vùng ảnh hưởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin.
 • Vùng ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây: Nhật Bản, Nam Triều Tiên; Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á …
 • Trung Quốc trở thành quốc gia thống nhất.
 • Những quyết định của hội nghị Yalta (I-an-ta) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là "Trật tự hai cực Ianta".

II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC

1. Sự thành lập

-       Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco (Mỹ), thông qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên hiệp quốc.
-       Ngày 24-10-1945 được   coi là “Ngày Liên Hiệp Quốc “. Trụ sở đặt tại Niu Ooc (Mỹ)

2. Mục đích:

-       Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
-       Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.        

3. Nguyên tắc hoạt động

-       Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
-       Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
-       Không can thiệp vào nội bộ các nước.
-       Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.
-       Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

4. Các cơ quan chính: 

Có 6 cơ quan chính
-       Đại hội đồng: gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần.
-       Hội đồng bảo an: là cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, hoạt động theo nguyên tắc nhất trí cao của 5 ủy viên thường trực là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.
-       Ban thư ký: cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hiệp quốc, đứng đầu là Tổng thư ký có nhiệm kỳ 5 năm.
-       Hội đồng kinh tế và xã hội: có nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo xúc tiến việc hợp tác quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế, nhân đạo nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần của các dân tộc.
-       Hội đồng quản thác: giúp Đại hội đồng kiểm soát việc thi hành chế độ quản thác ở các lãnh thổ mà LHQ ủy quyền cho một số nước quản lý, nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho cho các lãnh thổ đó đủ khả năng tiến tới tự trị hoặc độc lập.
-       Tòa án quốc tế: là cơ quan tư pháp của LHQ, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp giữa các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, có 15 thẩm phán quốc tịch khác nhau, nhiệm kỳ 9 năm.
-       Các tổ chức chuyên môn khác: Hội đồng kinh tế và xã hội, Tòa án quốc tế, WHO, …

Các tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc hoạt động ở VN:

-       20-9 -1977 VN gia nhập LHQ.
-       Các tổ chức LHQ hoạt động tại VN:

 • UNICEF: Quỹ Nhi Đồng LHQ.
 • UNESCO: Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ.
 • WHO: Tổ chức Y tế thế giới.
 • FAO: Tổ chức Lương – Nông.
 • IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế.
 • ILO: Lao động quốc tế.
 • UPU: Bưu chính.
 • ICAO: Hàng không
 • IMO: Hàng hải.

Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.