Câu 76: Từ năm 1945 đến nay, tổ chức nào đã trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

Câu 76: Từ năm 1945 đến nay, tổ chức nào đã trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. Liên hợp quốc (UN).

C. Liên minh châu Âu (EU).

D. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).

B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

A đúng