Câu 32: Ý nào phản ánh không đúng hậu quả của Chiến tranh lạnh là

Câu 32: Ý nào phản ánh không đúng hậu quả của Chiến tranh lạnh là

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới

B. mối quan hệ đồng minh chống phát xít bị phá vỡ, thay vào đó là tình trạng đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ

C. các nước phải chi phí một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người  để chạy đua vũ trang

D. chủ nghĩa khủng bố xuất hiện đe doa đến nền an ninh của các quốc gia

D