Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang trong thời kì sau Chiến tranh lạnh là

Câu 19. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc xung đột vũ trang trong thời kì sau Chiến tranh lạnh là

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

Đề bài:

A. mâu thuẫn về sắc tộc tôn giáo và tranh chấp lãnh thổ

B. do vấn đề năng lượng nguyên tử và vũ khí hạt nhân

C. sự đua tranh của các cường quốc trong việc thiết lập trật tự thế giới mới

D. do tác đông của chủ nghĩa khủng bố quốc tế

A