Toán lớp 8 - Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng:

Trong hình này:

+ A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 là các đỉnh.

+ ABB1A1, BCC1B1  là những hình chữ nhật, gọi là các mặt bên.

+ AA1, BB1, CC1, DD1 song song với nhau và bằng nhau, chúng được gọi là các cạnh bên.

+ Hai mặt ABCD và A1B1C1Dlà hai đáy. Hình lăng trụ trên có hai đáy là tứ giác nên gọi là lăng trụ tứ giác, kí hiệu ABCD.A1B1C1D1

Chú ý:

  •  Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành gọi là hình hộp đứng
  •  Hình hộp chữ nhật, hình vuông là dạng đặc biệt hình bình hành gọi là lăng trụ đứng