Toán lớp 8 - Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Toán lớp 8 - Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

1. Hình chóp:

Hình chóp có một mặt đáy là một đa giác, các mặt bên là các tam giác có chung một đỉnh. Đỉnh chung này là đỉnh của hình chóp

Hình chóp chỉ có một mặt đáy, hình lăng trụ có hai mặt đáy bằng nhau các mặt bên, các cạnh bên bằng nhau.


 

Hình chóp  S.ABCD có:

- Đỉnh: S

- Các cạnh bên:

SA, SB, SC, SD.

- Đường cao: SG

- Mặt bên: SAB,

 SBC, SCD, SDA

- Mặt đáy: ABCD

2. Hình chóp đều

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh

3.Hình chóp cụt đều 

- Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy. Phần  hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp là một hình chóp cụt đều

- Có hai mặt đáy là những đa giác đồng dạng

- Các mặt bên là hình thang cân