Toán lớp 8 - Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Toán lớp 8 - Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

1. Diện tích xung quanh:

Diện tích xung quanh : Sxq bằng tổng diện tích các mặt bên
Sxq = 2. p h (p : nửa chu vi đáy, h : chiều cao) 

2. Diện tích toàn phần.

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.
Stp = Sxq + S 2 đáy