Toán lớp 8 - Bài 4: Diện tích hình thang

Toán lớp 8 - Bài 4: Diện tích hình thang

1. Công thức tính diện tích hình thang

Muốn tính diện tích hình thang ta lấy đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân với đ­ường cao rồi chia cho 2
S hình thang = \frac{1}{2}(a + b).h

2. Công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng tích một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó 

S hbh = a.h