Toán lớp 8 - Bài 11: Hình thoi

Toán lớp 8 - Bài 11: Hình thoi

1) Định nghĩa:


 

* Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau ABCD là hình thoi \(\Leftrightarrow \)AB = BC = CD = DA. Tứ giác ABCD ở trên là HBH vì AB = CD, BC = AD

2)Tính chất:

2 đường chéo hình thoi vuông góc

* Định lý:

+ Hai đường chéo vuông góc với nhau

+ Hai đường chéo là đường phân giác của các góc của hình thoi.

3) Dấu hiệu nhận biết:

1/ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi

2/ Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

3/ Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

4/ Hình bình hành có 2 đường chéo là đường phân giác của 1 góc là hình thoi.