Toán lớp 8 - Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

1) Đ­ường thẳng vuông góc với mặt phẳng – hai mặt phẳng vuông góc.

a) Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm AA thì nó vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng đi qua A.A.

b) Hai mặt phẳng vuông góc
Khi một trong hai mặt phẳng (ABCD) và (A′B′C′D′) chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.
Kí hiệu : mp(ABCD)⊥mp((A′B′C′D′)

2) Thể tích của hình hộp chữ nhật.

V = a. b. c

a,b,c là kích thước của hình hộp

Hình lập ph­ương có thể tích là : V = a 3