Toán lớp 8 - Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Toán lớp 8 - Bài 1: Hình hộp chữ nhật

1) Khái niệm hình hộp chữ nhật: 

Định nghĩa: 
  • Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt đều là những hình chữ nhật
  • Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh
  • Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của  hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại gọi là mặt bên

     + Mặt : có 6 mặt

ABCD; A/B/C/D/; AA/BB/ ; BB/CC/ ; CC/DD/ ; DD/AA/

     + Đỉnh : có 8 đỉnh

 A; A/ ; B ; B/ ; C ; C/ ; D ; D/

     + Cạnh : 12 cạnh

AA/ ; BB/ ; CC/ ; DD/ ‘ AB ; A/B/; BC ; B/C/ ; DC ; D/C/ ; AD ; A/D/

2) Hình lập phương:

Hình lập phư­ơng là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình vuông

3) Mặt phẳng và đường thẳng:

 

- Đỉnh coi là điểm

- Các cạnh AD, BC, ... coi là đoạn thẳng

- Mỗi mặt là 1 phần của mặt phẳng trải rộng

* Chú ý : Đ­ường thẳng đi qua AB của (ABCD) thì nằm trọn trong mặt phẳng đó

(mọi điểm của AB đều thuộc mặt phẳng)

* Chiều cao của hình hộp : AA/