Toán lớp 8 - Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Toán lớp 8 - Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Diện tích xung quanh của hình chóp đều:

Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.
Sxq = p.d (trong đó : p : nửa chu vi đáy – d : trung đoạn)
Stp = Sxq + Sđ